logo LOGE21
L E I D E R S C H A P S C E N T R U M   V O O R   B E W U S T E   E V O L U T I E   I N   L E V E N   &   W E R K
home icon PROGRAMMA BUSINESSLOGE INTERVIEWS LOGE21 CONTACT
 
INTERVIEW
JEANETTE
TER HAAR:
'EVOLUTIONAIR
BEWUSTZIJN
IS MOTOR
VOOR
GROEI'

pijl
MAAK HET VERSCHIL
IN LEVEN & WERK
!
Er zit hart in LOGE21. Hart voor mensen die zich willen verbinden met zichzelf als leider, met hun levens- of leiderschapsopdracht en met elkaar. De verbinding met de innerlijke waarden en ruimte voor bewuste evolutie staan centraal. LOGE21 brengt je samen met leiders om te sparren, geeft je inzicht via colleges en zet je in jouw unieke leiderschap en evolutiekracht. De insteek is altijd verrassend, dikwijls infotainend en verschilmakend voor de wereld. Wie de weg van de verbinding kiest, voedt de toekomst. Benut de groeikansen van ons
evolutionaire leiderschapsprogramma! Je bent geboren om ja tegen jouw leiderschap te zeggen. tekst Mary Span
INTERVIEW
DR. ABOULEISH,
SOCIALE
ENTREPRENEUR
IN EGYPTE

pijl
INTERVIEW
NILS ROEMEN
WIL HET
ANDERS
DOEN

pijl
NETWERK VOOR LEIDERS
pijl

maak het verschil
als leider
!

LEIDERSCHAPSCOMMUNICATIE
pijl

maak het verschil in
beleidscommunicati
e!

WIE IS DE
EVOLUTIONAIRE LEIDER? pijl
VOLG DE
EVOLUTIONAIRE TRENDS
pijl
EVOLUTIONAIRE UPDATE

blok NIEUW! Reisboek voor
     pioniers in authentiek
     leiderschap van
     Paulien Assink pijl

blok
Jan Rotmans wil zelf
     een universiteit
     oprichten
pijl
blok
Deepak Choprah: de
     toekomst van
     leiderschap
pijl

EVOLUTIONAIRE VIDEO'S

blok Awardwinning video's
     over onze innerlijke
     en uiterlijke wereld. pijl

blok Evolutie van binnenuit pijl
blok The Secret You  
pijl
blok
Dus ik ben pijl
blok Message of Hope    pijl
blok Der Stoff aus dem der
     Kosmos ist
pijl

DIT IS LOGE21

blok Netwerk & klankbord
     voor leiders
pijl
blok Leiderschapscolleges pijl
blok Coaching & counseling pijl
blok Leiderschapscommunicatie
pijl

UW LEIDERSCHAPSLINK

LOGE21 biedt oude en nieuwe
wijsheid over evolutionair
leiderschap en zet mensen in hun leiderschap en evolutiekracht.

UW COMMUNICATIELINK

EKSPANSIE is een bureau voor leiderschapscommunicatie. Wij maken het verschil in woord & beeld en laten mensen en organisaties floreren. pijl

© LOGE21 | Evolutie in leiderschap is ieders business | info@loge21.net

supported by:
logo Caesar         logo Iselinge Hogeschool              
EKSPANSIE

Google+