logo LOGE21
L E I D E R S C H A P S P O D I U M   V O O R    V E R B I N D I N G   &     B E W U S T E    E V O L U T I E   twitter   icon linkedin   

home
HOME
icon
DIENSTEN
icon
LEADERSHIP VIEWS
icon
ENTREPENEUR VIEWS
video
VIDEO
icon
LOGE21

LET'S TALK
profiel LOGE21
WELKOM!

We willen allemaal in een betere wereld leven, maar soms missen we de middelen om het verschil te maken. LOGE21 wil leven en werk van mensen verrijken met inspiratie voor persoonlijke en zakelijke evolutie. Dat doen wij door leiders en ondernemers aan het woord te laten op onze online opinie- of perspagina's. Leiderschapsfuncties zijn vaak solistisch van aard. Daarom ondersteunen wij leiders met intervisie en een breed scala aan journalistieke [video] producties. U ontmoet bij ons interessante en vooruitstrevende mensen in een omgeving die uitnodigt tot reflectie en verdere verdieping. Graag tot kijk!
ster Mary Span
INTERVIEW
MANDA OPLAAT
VAN SUTFENE :
'MOETEN WE
NIET TERUG
NAAR
HET OUDE
ZIEKENFONDS-
MODEL?'
pijl
INTERVIEW
ERNST KLUNDER
DIMENCE GROEP:
'IK KNOK VOOR
MINDER REGELS
IN GGZ'

pijl
Ernst van Drumpt Ans van Eijndhoven
ERNST VAN DRUMPT
ELVER [FATIMA ZORG]

'Als je plezier in je werk hebt,
stel je de cliënt centraal.'
pijl
ANS VAN EIJNDHOVEN
ISELINGE HOGESCHOOL

wil er zijn voor iedereen die
hart heeft voor het onderwijs.
pijl
INTERVIEW
SEBASTIAAN VAN 'T ERVE:
'ALS BURGEMEESTER VAN LOCHEM STA IK IN DIENST VAN SAMENWERKING'

pijl
perspagina LOGE21
MAKE YOUR MARK videoclip
via onze videolink De Netmerkers
pijl
MAKE FANS microfoonvia onze
online opinie- en perspagina's
pijl
zelfwaardering verbindend leiderschap integriteit streetbank
WEES BLIJ MET JEZELF
Je hoeft geen uitzonderlijk mens te zijn om gezond zelfvertrouwen te hebben. Je kunt echt veranderen. pijl
SCAN JOUW VERBINDING
We zijn meer met elkaar verbonden dan we denken. De wetenschap levert het bewijs. pijl
ZET INTEGRITEIT OP TO-DO-LIST
Over mistoestanden in de [business]wereld en wat je er zelf aan kunt doen. pijl
CREËER BUURTEVOLUTIE
Buurtwelzijn verbindt mensen en brengt nabuurschap terug. Benut de burgerkracht! pijl
EVOLUTIONAIRE
UPDATE

ster NIEUW: boek van Jan Rotmans
     'Nederland kantelt' pijl
ster Deepak Choprah: de
     toekomst van leiderschap
pijl
ster Future trends of leadership
     Development
pijl
ster Leadership for Conscious Capitalism pijl

EVOLUTIONAIRE
VIDEO'S

ster Sekem: van woestijn tot duurzaam
      groen (VPRO/Tegenlicht)
 pijl
ster
Awardwinning video's
     over onze innerlijke
     en uiterlijke wereld.
pijl
ster
Evolutie van binnenuit pijl
ster Message of Hope    pijl
ster
Der Stoff aus dem der
     Kosmos ist
pijl

EVOLUTIONAIRE
DIENSTEN

ster Executiveloge pijl
ster
Opiniepagina's van leiders pijl
ster
Opiniepagina's van ondernemers pijl
ster
Perspagina's van bedrijven (zie voorbeeld) pijl
ster
Journalistieke producties (via EKSPANSIE)
pijl
ster
Videoproducties (via De Netmerkers) pijl

DIT IS LOGE21
Uw leiderschapspodium

LOGE21 is een evolutionair leiderschapspodium en perskamer met verhalen die inspireren en uitnodigen tot debat. De rode draad is het laten zien van nieuw leiderschap & ondernemerschap en de beweging van onderop, essentieel voor de transitie naar een duurzame samenleving. Wij zetten de kennis, de ervaring, het nieuws, de visie of de opinie van leiders en ondernemers om in boeiende featureverhalen of inspirerende video-interviews via onze online bedrijfs- en perspagina's. Daarmee willen wij een motor voor evolutie zijn.
© LOGE21 | Evolutie in leiderschap is ieders business | info@loge21.net

supported by:
logo De Netmerkers          logo Caesar         logo Iselinge Hogeschool           
EKSPANSIE

     
Google+