logo LOGE21
L E I D E R S C H A P S C E N T R U M   V O O R   B E W U S T E   E V O L U T I E   I N   L E V E N   &   W E R K
home icon PROGRAMMA MASTERLOGES INTERVIEWS LOGE21 CONTACT
 
WELKOM BIJ LOGE21!

Er zit hart in LOGE21. Wij geven leiders, die persoonlijke en zakelijke evolutie voorstaan, een podium om hun visie te delen met iedereen die daarin geïnteresseerd is. Wij zijn een netwerk met diverse klankbordgroepen, variërend van een executive masterloge, managersloge tot en met ondernemersloge. De insteek is altijd evolutionair, verrassend, dikwijls infotainend en verschilmakend voor de wereld. Wij nodigen je uit om je met jezelf en met anderen te verbinden. Wie de weg van bewuste verbinding en evolutie kiest, voedt het [eigen] leven, het hart van mensen en de toekomst. ster Mary Span
INTERVIEW
JEANETTE
TER HAAR:
'EVOLUTIONAIR
BEWUSTZIJN
IS MOTOR
VOOR
GROEI'
pijl
INTERVIEW
PAULIEN ASSINK,
REISLEIDER IN
AUTHENTIEK
LEIDERSCHAP

pijl
INTERVIEW
MIKE
JANSEN:
FAIR
TRADE

pijl
KLANKBORD VOOR LEIDERS
pijl

maak het verschil
als leider
!

LEIDERSCHAPSCOMMUNICATIE
pijl

maak het verschil in
beleidscommunicati
e!

WIE IS DE
EVOLUTIONAIRE LEIDER? pijl
VOLG DE
EVOLUTIONAIRE TRENDS
pijl
EVOLUTIONAIRE
UPDATE

ster NIEUW! Reisboek
     pioniers in authentiek
     leiderschap
pijl
ster Dag van de Transities
     zorg & welzijn op 14-11-2014 pijl
ster Deepak Choprah: de
     toekomst van
     leiderschap
pijl
ster Magazine LOGE21
pijl

EVOLUTIONAIRE
VIDEO'S

ster Awardwinning video's
     over onze innerlijke
     en uiterlijke wereld.
pijl
ster
Evolutie van binnenuit pijl
ster
The Secret You  pijl
ster Message of Hope    pijl
ster
Der Stoff aus dem der
     Kosmos ist
pijl

EVOLUTIONAIR
PROGRAMMA

ster Executive masterloge pijl
ster
Managersloge pijl
ster
Ondernemersloge pijl
ster
Expertloge pijl
ster Colleges pijl
ster
Leiderschaps-  
     communicatie
pijl

linkedin   twitter

DIT IS
LOGE21

LOGE21 biedt oude en nieuwe wijsheid voor evolutionair leiderschap en zet mensen in hun leiderschap en evolutiekracht.

DIT IS EKSPANSIE

EKSPANSIE is een bureau voor leiderschapscommunicatie. Wij maken het verschil in woord & beeld en laten mensen en organisaties floreren. pijl

© LOGE21 | Evolutie in leiderschap is ieders business | info@loge21.net

supported by:
logo Caesar         logo Iselinge Hogeschool              
EKSPANSIE

 
Google+