logo LOGE21
L E I D E R S C H A P S P O D I U M   V O O R    V E R B I N D I N G    &    E V O L U T I E   twitter   icon linkedin   

home
HOME
icon
PROGRAMMA
icon
LEADERSHIP VIEWS
icon
ENTREPENEUR VIEWS
video
VIDEO
icon
LOGE21

LET'S TALK
Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;gebruik(en):
  • alle denkbare handelingen;u: de gebruiker (bezoeker) van de website
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud.

Downloaden, kopiëren, wijzigen, modificeren, hergebruiken of aanpassen van content, audiovisuals, programmering, ontwerp, data of materialen van de website vanLOGE21 zijn zonder de uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van LOGE21 strikt verboden. Op de inhoud en de vormgeving rust auteursrecht en databankenrecht. Wanneer u niet akkoord gaat met de bovenstaande voorwaarden, verzoeken wij u deze website te verlaten. Enig gebruik van de website zal uw instemming bevestigen op de bovenstaande voorwaarden.LOGE21 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de vormgeving van de website. Evenmin kan zij aansprakelijk gesteld worden voor de aan LOGE21 ter beschikking gestelde (digitale) teksten, foto's, data, audiovisuals, ontwerpen of andere materialen die door de geïnterviewde(n), stakeholders of toekomstige relaties ter beschikking zijn gesteld. Evenmin is zij aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de site. En is nooit tot enige schadevergoeding gehouden indien de website niet beschikbaar of toegankelijk is.

linken

Linken
Wij stimuleren het linken naar artikelen op de site van LOGE21 zoveel mogelijk. Linken mag altijd en is aan geen enkele voorwaarde gebonden.

Auteursrecht op brieven, e-mails en andere ingezonden stukken
Lezers die brieven, e-mails of andere ingezonden stukken ter publicatie sturen behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren en in alle uitgaven, in print of elektronisch, van LOGE21 en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij verwijzen u tevens naar de algemene voorwaarden van LOGE21 op de website van LOGE21.net. pijl


  © LOGE21 | Evolutie in leiderschap is ieders business | info@loge21.net